латар белаканг пертамбанган дан алат ян дигунакан литмосфера дан дистрибуция минерал